Om oss

  1. Hemsida
  2. Om oss
Bildram

Vad är GoDoctor?

GoDoctor är en Practice Management Software utvecklad för klinisk praktik i Pakistan. Denna applikation integrerar sömlöst alla delar av övningen i ett lättanvänt system. Det finns ett stort antal praktiserande mjukvara som utvecklats över hela världen men GoDoctor är speciellt utformad med tanke på den kliniska praktiken i Pakistan. Den integrerar PMS (Practicing Management Software) och EMR (Electronic Medical Record) för patienter i en heltäckande och fullt hanterbar applikation. Pluspunkten är att all databaser drivs över molnservrar och är tillgänglig överallt så att du kan öva på farten!

Varför utvecklades GoDoctor?

GoDoctor skapades huvudsakligen för att förbättra sjukvårdssystemet. Traditionell klinisk praxis har långa köer av patienter, svårigheter att hantera möten under rusningstid, läkare omedvetna om patientens tidigare kliniska journal och ingen uppföljning av patienter för deras feedback. En lösning togs upp i namnet GoDoctor som löser alla dessa problem systematiskt. Den är utvecklad för att få doktorn att koncentrera sig mer på sitt kliniska arbete snarare än att hantera andra frågor som nämnts tidigare.

AVANCERINGSSYSTEMATISK ÄR BÄSTA VÄGEN TILL ATT UPPNÅ EFFEKTIVITET

Begär en demo